UAB „Green Factory Baltic“ PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

 1. Ši UAB „Green Factory Baltic“ privatumo politika  (toliau – „Politika“) taikoma, kai naudojatės internetine svetaine greem-factory-baltic.lt  (toliau – „Svetainė“).
  1. Svetainę administruoja  UAB „Green Factory Baltic“, juridinio asmens kodas 160419299, registruotos buveinės adresas Kauno g. 15B, Babtai, Kauno r. sav., Lietuvos Respublika, el. p. info@baltisa.lt.
  1. Šia Politika apibrėžiame mūsų (UAB „Green Factory Baltic“) renkamus Jūsų asmens duomenis, nustatome jų tvarkymo principus, taip pat apibrėžiame Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises.

Jūsų asmens duomenys, kuriuos renkame

 • Naudojantis Svetaine, renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
  • vardą, telefono numerį, el. pašto adresą – jei suvedate juos į Svetainėje esančią kontaktinę formą „Susisiekime“. Šiuos duomenis renkame tam, kad galėtume atsakyti į mums pateiktą Jūsų elektroninę užklausą. Šiuos duomenis saugome ne ilgiau kaip 14 dienų po atsakymo į Jūsų užklausą pateikimo, nebent tęsiant susirašinėjimą būtų tikslinga Jūsų duomenis saugoti ilgiau;
  • įrenginio IP adresą, naršymo laiką, istoriją ir kitą toliau šioje Politikoje aprašytą techninę informaciją – kai naršote Svetainėje. Šiuos duomenis renkame automatiškai, įvairių slapukų pagalba (slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kuriuos Jūsų interneto naršyklė įdiegia Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba išmaniajame įrenginyje). Tokių duomenų rinkimo tikslas – siekis užtikrinti sklandų Svetainės veikimą, Svetainės techninis palaikymas ir funkcionalumų tobulinimas, Svetainėje apsilankančių vartotojų skaičiavimas, Svetainės lankytojų naršymo įpročių fiksavimas. Svetainėje naudojame šiuos slapukus:
   • būtinuosius – tai slapukai, be kurių Svetainė apskritai negalėtų veikti;
   • funkcinius – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau ženkliai pagerina jos veikimą, kokybę ir lankytojų patirtį;
   • statistinius – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei. Šių slapukų surinkti duomenys yra anoniminiai.
  • Svetainėje renkamų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutikimas, gaunamas Jums apsilankius Svetainėje ir sutikus su šia Politika. Jūsų sutikimo dėl būtinųjų slapukų naudojimo neprašome, nes pastarieji slapukai naudojami techninei Svetainės struktūrai ir turiniui palaikyti ir be minėtų slapukų svetainė negalėtų veikti.
  •  Slapukais gaunamą informaciją mes naudojame tam, kad:
  • užtikrintume Svetainės funkcionalumą;
  • galėtume Svetainę tobulinti ir vystyti taip, kad ji dar geriau atitiktų Jūsų poreikius;
  • galėtume plėsti savo paslaugas ir analizuoti naudojimąsi Svetaine;
  • galėtume tikslingai orientuoti savo rinkodaros priemones, jei tokias taikome.
  • Savo naršyklėje galite užblokuoti slapukų naudojimą. Jei nenorite sutikti su slapukų naudojimu, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ji automatiškai blokuotų slapukus arba kaskart jus informuotų, kai Svetainė nori išsaugoti slapuką. Savo naršyklėje jūs taip pat galite ištrinti anksčiau išsaugotus slapukus. Išsamesnės informacijos ieškokite savo naršyklės pagalbos puslapiuose.
  • Tuo atveju, jei nesutinkate su kai kurių slapukų naudojimu, gali sulėtėti naršymo Svetainėje sparta, o slapukus išjungus, Svetainė gali neveikti visa apimtimi.
  • Slapukų pagalba surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi iki sutikimo atšaukimo, o nepasinaudojus teise atšaukti sutikimą arba būtinųjų slapukų atveju – iki konkretaus slapuko galiojimo laiko pabaigos.


Asmens duomenų tvarkymo principai

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi šių principų:
  1. teisėtumo, skaidrumo ir sąžiningumo;
  1. asmens duomenis tvarkome tik konkrečiais šioje Politikoje apibrėžtais tikslais ir tik tokia apimtimi, kokios reikia tam tikslui pasiekti;
  1. imamės priemonių, kad asmens duomenys būtų tikslūs, prireikus atnaujinami, o netikslumui paaiškėjus – nedelsiant ištaisomi;
  1. asmens duomenis saugome šioje Politikoje nurodytą laiką, tačiau visais atvejais ne ilgiau, nei būtina tikslams, kuriems duomenys buvo surinkti, pasiekti. Vėliau surinktus asmens duomenis saugiai sunaikiname;
  1. esame įdiegę tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo, nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;
  1. taikome prieigos prie duomenų kontrolę, reiškiančią, kad visi mūsų darbuotojai, taip pat informacinių sistemų ir duomenų bazių administratoriai, išoriniai paslaugų teikėjai turi prieigą tik prie tų duomenų, kurie jiems yra būtini jų funkcijoms atlikti;
  1. jei susiklostytų mažai tikėtinos aplinkybės ir mes sužinotume apie Jūsų asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsiant informuosime Jus ir priežiūros instituciją, taip pat imsimės visų įmanomų priemonių siekiant išvengti neigiamų pasekmių Jums kilimo.

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės ir jų įgyvendinimas

 1. Kiek tai liečia Svetainės naudojimą ir mūsų renkamus Jūsų asmens duomenis, visuomet turite šias teises:
  1. susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti mūsų atsakymą apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius;
  1. reikalauti ištaisyti neteisingus ar netikslius asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti;
  1. atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės toliau naudotis mūsų paslaugomis). Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname;
  1. pateikti skundą. Jeigu manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jūs taip pat visais atvejais turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius 10312, tel. (8-5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt);
  1. reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) arba apriboti jų naudojimą. Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis;
  1. reikalauti perkelti duomenis. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.
  1. Jei turite klausimų dėl naudojimosi Svetaine ar šios Politikos, galite susisiekti su mumis el. paštu info@baltisa.lt.
  1. Ši Politika ir jos pakeitimai įsigalioja ir yra taikomi nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.

Privatumo politika paskutinį kartą koreguota 2023 m. kovo 5 d.